Predavač

Goran S. Milovanović, PhD, je profesionalni Data Scientist sa velikim iskustvom u fundamentalnim i primenjenim istraživanjima, istraživanjima tržišta, oblasti pronalaženja informacija (Information Retrieval), izveštavanju, vizuelizaciji, i vođenju Data Science projekata i softverskih sistema. Predavao je i kao saradnik učestvovao u nastavi psihologije, metodologije, statistike, R programiranja (i rada sa drugim statističkim sistemima) od ranih 90-ih godina, onlajn kao i u klasičnim setinzima, na srpskom i engleskom jeziku, u akademskom, nevladinom i profitnom sektoru, godinama pružajući mentorstvo za R u Data Science polaznicima obrazovnih programa američkog startapa Springboard. Sa akademskim bekgraundom u društvenim naukama (Phd psihologija) programer je od 80-ih godina. Od 2017. godine kao samostalni kontraktor preko svoje firme DataKolektiv pruža Data Science usluge za Wikidata, najveću svetsku otvorenu bazu znanja, koristeći R kao deo tehnološkog steka koji obuhvata još i Python, Apache Hadoop, Apache Spark, RBDS, XML, JSON, RDF, SPARQL, RStudio Shiny, R Markdown, CloudVPS, i Docker. Njegov rad obuhvata full-stack Data Science, od rada sa Big Data sistemima, preko mašinskog učenja, do razvoja interaktivnih dašborda i izveštaja u produkciji u virtuelizovanim okruženjima.

Autor je i urednik nekoliko knjiga u oblasti razvoja Informacionog društva, vodeći timove koji su razvili prva istraživanja Internet ponašanja i stavova prema Internetu u regionu Jugoistočne Evrope 2002 - 2005. Njegova specijalnost u kognitivnim naukama se nalazi u oblastima teorije odlučivanja, kauzalnih odnosa, i distributivne semantike. Ponekad piše za R-bloggers i redovan je učesnik (i ponekad član organizacionih odbora i timova) European R Users Conference. Vodi malu konsultantsku kuću DataKolektiv, u Beogradu, Srbija.

Kontak: goran.milovanovic@datakolektiv.com

Tech Stack

Uglavnom koristim R, ali ceo zoo bi obuhvatao:

GitHub

Licenca

Sav R kod kao i kod ovog sajta su GPL v2.0. Nešto od koda je možda GPLv3.


Goran S. Milovanović, Data Scientist & Vlasnik, DataKolektiv.
Kontakt: goran.milovanovic@datakolektiv.com. Ovo je besplatan i slobodan softver: GPL v2.0.