Besplatan kurs R programiranja u saradnji DataKolektiv i Startit.


Uvod u R programiranje za analizu podataka pokriva osnove R programiranja. R je programski jezik specijalizovan za analizu podataka, matematičku statistiku i Data Science. Razvijen je još početkom 90-ih godina, a tokom prošle i ove godine se probio među najpopularnije programske jezike uopšte zbog velike potrebe za stručnjacima u analizi podataka na globalnom tržištu rada.

Ovaj kurs prati savremeni tidyverse pristup R programiranju i pokriva suštinske operacije upravljanja podacima, uvod u relacione strukture podataka, upotrebu podataka sa interneta, vizuelizaciju podataka u ggplot2 biblioteci, i osnovne tzv. eksploratorne analize podataka (EDA).

Posle ovog kursa, polaznici koji uspešno savladaju materijal predstavljen u osam sesija će moći da prikupe podatke sa Interneta, organizuju ih na svojim računarima, vizuelizuju i predstave osnovne uvide u bitne strukture informacija koje ti podaci sadrže.

Program kursa

Kurs se sastoji od osam sesija na kojima će biti obrađene sledeće teme:

Literatura

Jedina literatura koja se koristi tokom ovog kursa je knjiga R for Data Science, autora Hadley Wickham i Garrett Grolemund; knjiga je potpuno otvorena i dostupna onlajn.

Termini

Početak kursa planiran je za sredu, 17. novembar, od 17 časova. Svaka sesija traje sat i 15 minuta i dešavaće se svake srede, sa izuzetkom sedmica neposredno nakon novogodišnjih praznika.


Goran S. Milovanović, Data Scientist & Vlasnik, DataKolektiv.
Kontakt: goran.milovanovic@datakolektiv.com. Ovo je besplatan i slobodan softver: GPL v2.0.