R + RStudio Desktop instalacije

Sledite ove instrukcije za instalacije:

Earth Data Analytics Online Certificate, Lesson 1. Install & Set Up R and RStudio on Your Computer

U suštini govorimo o dva instalaciona koraka:

Za Windows korisnike: Video instrukcije

Za Mac korisnike: Video instrukcije

za Linux korisnike:


Naučite programiranje u R


Komjutaciona statistika i mašinsko učenje: opšti materijali i literatura


Jednostavna i multipla linearna regresija u R


Generalizovani linearni moodeli u R


Decision Tree i Random Forest modeli u R


Visualizacija podataka u R


Naučite R Markdown


Goran S. Milovanović, Data Scientist & Vlasnik, DataKolektiv.
Kontakt: goran.milovanovic@datakolektiv.com. Ovo je besplatan i slobodan softver: GPL v2.0.